Sagan om SKÖN

Året var 1997 och Campus Norrköping slog upp sina nygamla portar i industrilandskapet för att släppa in kunskapstörstande Nollan. I och med den nya högskolestaden startade en mängd olika föreningar, fadderier och festerier med syfte att engagera studenterna och skapa gemenskap och vänskap – och kanske även kärlek?! Detta gjorde också det ibland hårda och tunga studentlivet något lättare och roligare. Några av de Nollan som startade sitt livslånga lärande i den gamla genuina arbetarstaden saknade en knytpunkt för de studenter som kanske inte nöjde sig med att sjunga halvfalska snapsvisor på de fantastiskt roliga sittningarna på "Studentpuben", eller helt enkelt bara ville samlas och sjunga någon gång i veckan. Dessa studenter kontaktade två av Norrköpings körlegender Michael Bruze och Lisa Tilling.

Dessa två begåvningar insåg också att nog måste denna nya studentstad också skapa studentkörtradition. Det hela gick sedan undan och den 2 mars 1999 hölls den första repetitionen med studentkören i Norrköping. Redan efter den första träffen började de nystöpta koristerna spåna i namn på kören. Valet var inte helt enkelt men resultatet desto mer självklart: Studentkören i Norrköping – SKÖN.

Genom åren har SKÖN stått för en blandad form av musikunderhållning med allt från irländsk folkmusik och rocklåtar till nyskrivna spexlåtar och studentikosa sittningssånger av blandad karaktär. Körledarna har efterträtt varandra och alla har satt sin prägel på kören, men aldrig har SKÖN tappat sin kärna – att vara en fantastisk mötesplats för människor som vill ha roligt tillsammans, känna glädje genom sången och utvecklas musikaliskt. SKÖN sjunger musik från världens alla hörn och musikens alla genrer och det är ofta viljan att pröva på och utforska som gör det så fantastiskt roligt att sjunga i SKÖN och att lyssna på SKÖN.

SKÖN har med tiden blivit en etablerad kör i Norrköping med mycket aktiviteter såsom sjungningar inom universitetet för både studenter och personal men också för privata företag och kyrkor, underhållning som brukar vara mycket uppskattad. Kören håller årligen konserter vid juletid och till våren samt som traditionen bjuder vid Valborgsmässofirandet vid Söderledskyrkan i Norrköping.

Den 25 maj 2009 bjöd SKÖN in till 10-årsjubileum med konsert på Renströmmen i Norrköping och galamiddag på Arbisteatern i hjärtat av Campus Norrköping. Under detta firande deltog före detta körledare och SKÖN-sångare samt vänstudentkörer.

SKÖN driver sin verksamhet i demokratisk anda med två stormöten varje år, en vald styrelse och egen ekonomi. De pengar som sjungs in genom konserter och brödsjungningar går till verksamheten och framför allt till arvode till en körledare som kan hålla kören på en professionell nivå. Kören gör också resor och hyr in musiker till sina olika evenemang. SKÖN är ansluten till Kulturens och Sveriges Körförbund och har vänstudentkörer på andra orter i landet.

Som studentkör vill SKÖN fortsätta verka för att studenterna vid Campus Norrköping både får delta i och får lyssna till SKÖN-sång i olika sammanhang, exempelvis vid sittningar, examenshögtider och Lucia. Framtiden slår ständigt upp portarna och SKÖN passerar dem med glädje och ljus i blicken.